"Synfoni" buket
Sotr som billedet Kr. 850.-
Lille størrelse kr.550.-